Reseller Game Servers

Reseller Game Server Hosting

DDOS Protected Game Servers from Cl2Host for your gaming needs.

Package 1

85 nis /mo
  • 96 Credits
  • One Game to Choose From
Buy Now

Package 2

105 nis /mo
  • 160 Credits
  • One Game to Choose From
Get Started

Package 3

125 nis /mo
  • 256 Credits
  • Two Games to Choose From
Try It Now

Package 4

155 nis /mo
  • 320 Credits
  • Two Games to Choose From
Try It Now

Package 5

210 nis /mo
  • 640 Credits
  • All our Games
Try It Now
שאלות ותשובות בנוגע למה זה בעצם ריסלר שרתי משחק ולמה באמת שווה לי לקחת את זה? :
מה זה ריסלר?

ריסלר זה סוג חשבון בפאנל הניהול שמאפשר פתיחת משתמשים כולל ניהול של השרתים שלהם, פתיחת השרתים לכל משתמש מתאפשר ע”י הקצבת קרדיטים.

קרדיטים זה הארנק בפאנל הניהול שמאפשר לפתוח שרתי משחק דרך הפאנל ניהול שרתי משחק ישירות וחסכוני בגלל שאת החבילות קונים בפחות כסף ממה שיעלו בקנייה “מסורתית” באתר.

בתור חשבון ריסלר אתה יכול לפתוח משתמשים, להקציב להם קרדיטים ולפתוח שרתים תחתיהם ולהם אין גישה לאף שרת מלבד לשרתים שמותקנים תחתיהם. זה יעיל למכירה של שרתים או להביאגישה לניהול שרת מבלי לתת גישה לכל השרתים.

התשלום לריסלר הינו חד פעמי וניתן למלות אותו בקרדיטים ע”פ הצורך והשימוש. הקרדיטים נשמרים עד סוף ניצולם.

כן, הקרדיטים ירדו בהתאם לשחקניםימים שנוספו לשרת.

כן, בחישוב עם הימים שנשארו לשרת והשחקנים של השרת המערכת תחזיר לך את הקרדיטים המגיעים לך.

Have A Question ? Get in touch!

Start working with Cl2Host that can provide everything you need to generate awareness, drive traffic, and connection.