Terms of Services

Terms of Services

User Agreements :

1. אין לפרסם פרטים אישיים של אנשים בשום דרך אלא אם זה באישור.

2. אין להספים במיקרופון, להשמיע שירים, להשתמש בVoice Changer או להרעיש במיק, יש לדבר בצורה מכבדת ורגועה.

3. אין להספים/לקלל בצאט.

4. אסור לדבר על דת, פוליטיקה, או כל דבר שגורם לויכוח והתססה בשרתים.

5. אין לפרסם כתובות אייפי או כתובת אתרים שלא באישור ההנהלה הגבוהה אתרי הימורים ופורנוגרפיה לא יתקבלו בשום אופן.

6. אין להיות גזען או להפלות על רקע של דת, גזע או מין .

7. אין להתגרות בשום אדם בשרת בשום דרך שהיא , ואין להתחכם לגבי חוק זה.

8. אין להיכנס לשרת עם תמונות מתגרות או שמכילות תכנים לא ראויים.

9. במידה וקיבלתם הרחקה לצמיתות משרתי האחסונים שלנו אין להיכנס עם משתמש נוסף. הדבר יוביל להרחקתו לצמיתות.

10. אין לשקר לצוות בשום דרך שהיא גם לא בצחוק.

11. אין לאיים בDDOS, לעשות סקאמים או לפגוע אנשים בכל דרך במיוחד בשרתי האחסון שלנו, אדם אשר יעשה זאת מתסכן מאוד בזימון לבית המשפט וקבלת תביעה.

12. אין להזכיר שם מתגרה או שכולל ארגוני טרור או קבוצות גזעניות בשום דרך, דבר זה עלול להוביל להרחקה לצמיתות מיידית משרתי האחסונים שלנו.

13. אין לאיים על צוות בשום דרך שהיא. במידה ואתם לא מסכימים עם העונש שהצוות הביא לכם עליכם לפתוח טיקט ולהתלונן.

מותר לצוות להעניש לפי מה שהם רואים לנכון ללא אזהרה מוקדמת.

כמה עולה האחסון ואילו סוגי אחסונים יש לכם?

ניתן להסתכל בקטגוריית החנות שלנו על מנת לראות כל האחסונים האפשריים עם מחירים מוזלים ועם קבלת תמיכה ללקוחתינו בלבד.

החזר כספי

ניתן לבקש החזר כספי רק כאשר ישנה סיבה מוצדקת והגיונית להחזר הזה, למשל קבלת חבילה כלשהי עם איכות ירודה ממה שהובטח לכם או אחסון שאינו ניתן לשימוש לאחר זמן מסויים וללא עדכון הלקוח, בקשת החזר כספי ללא סיבה מוצדקת והגיונית עלול להיגרר להרחקה לצמיתות מיידית משרתי האחסונים שלנו ועלול לגרום גם לתביעה וזימון לבתי משפט.